اجاره روزانه و کوتاه مدت در نبی اکرم(ص) تهران

خوابگاه و پانسیون

بیش از ۵ اتاق, تا ۳۰ نفر
از ۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر نبی اکرم(ص)
خوابگاه و پانسیون
۹

اجاره روزانه آپارتمان

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در نبی اکرم(ص)
اجاره روزانه آپارتمان
۵
نمایش آگهی‌ها روی نقشه