اجاره روزانه و کوتاه مدت در نجات اللهی تهران

اجاره فضای آموزشی

۳ اتاق, تا ۲۰ نفر
نردبان شدهدر نجات اللهی
اجاره فضای آموزشی
۴

خوابگاه/پانسیون دخترانه/پارکینگ/ با مجوز رسمی

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نجات اللهی
خوابگاه/پانسیون دخترانه/پارکینگ/ با مجوز رسمی
۶

اجاره کلاس

۱ اتاق, تا ۲۴ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نجات اللهی
اجاره کلاس
۲

اجاره فضای آموزشی ساعتی یا روزانه از صبح تا ظهر

۱ اتاق, تا ۳۵ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در نجات اللهی
اجاره فضای آموزشی ساعتی یا روزانه از صبح تا ظهر
۷
نمایش آگهی‌ها روی نقشه