اجاره روزانه و کوتاه مدت در استاد معین تهران

خوابگاه دخترانه مهمان روزانه استادمعین

بیش از ۵ اتاق, تا ۱۲ نفر
۱ ساعت پیش در استاد معین
خوابگاه دخترانه مهمان روزانه استادمعین
۸

سویت سوییت آپارتمان تمیز

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۵۰۰ تومان
نردبان شدهدر استاد معین
سویت سوییت آپارتمان تمیز
۳

اجاره روزانه آزادی/سوییت مبله/هتل آپارتمان

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر استاد معین
اجاره روزانه آزادی/سوییت مبله/هتل آپارتمان
۱

اجاره روزانه ویلا کردان استخر آبگرم

۲ اتاق, تا ۲۴ نفر
از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در استاد معین
اجاره روزانه ویلا کردان استخر آبگرم
۱۷

اجاره آپارتمان مبله

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر استاد معین
اجاره آپارتمان مبله
۴

اجاره آپارتمان سوییت مبله

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در استاد معین
اجاره آپارتمان سوییت مبله
۹

۸دقیقه تامیدان آزادی اجاره سویت

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۴۰۰,۵۰۰,۶۰۰,۷۰۰,۸۰۰ تومان
نردبان شدهدر استاد معین
۸دقیقه تامیدان آزادی اجاره سویت
۲

اجاره سوییت مبله روزانه هتل آپارتمان

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر استاد معین
اجاره سوییت مبله روزانه هتل آپارتمان
۲

خوابگاه پانسیون مردانه

۴ اتاق, تا ۲۰ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر استاد معین
خوابگاه پانسیون مردانه
۵

اجاره خوابگاه آقایان . پانسیون . ماهانه

۳ اتاق, تا ۱۸ نفر
نردبان شدهدر استاد معین
اجاره خوابگاه آقایان . پانسیون . ماهانه
۳

خوابگاه آقایان تردد آزاد

۴ اتاق, تا ۱۵ نفر
از ۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر استاد معین
خوابگاه آقایان تردد آزاد
۱۶

اجاره منزل مبله،یک خواب،سویت

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر استاد معین
اجاره منزل مبله،یک خواب،سویت
۲

اجاره اپارتمان سوئیت مبله نواب ولیعصر جمهوری

۱ اتاق, تا ۱ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سمیه در استاد معین
اجاره اپارتمان سوئیت مبله نواب ولیعصر جمهوری
۴

اجاره واحد/ مبله/ استاد معین/ اکباتان

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهمشاور واحد مبله در استاد معین
اجاره واحد/ مبله/ استاد معین/ اکباتان
۴

اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده شهریار

۲ اتاق, تا ۱۲ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در استاد معین
اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده شهریار
۱۲

آزادی دو خواب شیک خانواده/مجرد

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر استاد معین
آزادی دو خواب شیک خانواده/مجرد
۶

اجاره.روزانه.هتل/آپارتمان شبانه خونه ونک پلیس

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر استاد معین
اجاره.روزانه.هتل/آپارتمان شبانه خونه ونک پلیس
۵

اجاره/روزانه/هتل/آپارتمان/جیحون آزادی بیمه

۱ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهدر استاد معین
اجاره/روزانه/هتل/آپارتمان/جیحون آزادی بیمه
۴

اجاره/سوییت مبله/ روزانه /هفتگی/ واحد درجمهوری

۱ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهدر استاد معین
اجاره/سوییت مبله/ روزانه /هفتگی/ واحد درجمهوری
۱

اجاره واحد/های مبله هتل آپارتمان روزانه/ماهانه جی

۱ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهدر استاد معین
اجاره واحد/های مبله هتل آپارتمان روزانه/ماهانه جی
۵

سویت اجاره روزانه

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر استاد معین
سویت اجاره روزانه
۲

سوئیت مبله آزادی / پونک / جنت آباد

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهمشاور سوئیت مبله در استاد معین
سوئیت مبله آزادی / پونک / جنت آباد
۵

اجاره آپارتمان به صورت روزانه و هفتگی و ماهانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر استاد معین
اجاره آپارتمان به صورت روزانه و هفتگی و ماهانه
۴

اجاره دفتر کار روزانه

۱ اتاق, تا ۴۰ نفر
از ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر استاد معین
نمایش آگهی‌ها روی نقشه