اجاره روزانه و کوتاه مدت در قبا تهران

اجاره ساعتی آتلیه

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قبا
اجاره ساعتی آتلیه
۵

خوابگاه/خوابگاه شریعتی/پاسداران/پانسیون

بیش از ۵ اتاق, تا ۴۲ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قبا
خوابگاه/خوابگاه شریعتی/پاسداران/پانسیون
۱۷

اجاره کوتاه مدت واحد مبله شریعتی پاسداران

۲ اتاق, تا ۵ نفر
از ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قبا
اجاره کوتاه مدت واحد مبله شریعتی پاسداران
۷

خوابگاه دخترانه خونه به خونه (پاسداران-شریعتی)

بیش از ۵ اتاق, تا ۵۰ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قبا
خوابگاه دخترانه خونه به خونه (پاسداران-شریعتی)
۴

اجاره کوتاه مدت واحد مبله شریعتی پاسداران سه خوابه

۳ اتاق, تا ۸ نفر
از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قبا
اجاره کوتاه مدت واحد مبله شریعتی پاسداران سه خوابه
۹
نمایش آگهی‌ها روی نقشه