اجاره روزانه و کوتاه مدت در صادقیه تهران

اجاره روزانه آپارتمان و سوئیت مبله غرب تهران

۱ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شده | فوری در صادقیه
اجاره روزانه آپارتمان و سوئیت مبله غرب تهران
۱۴

فقط پاره وقت(پونک/ صادقیه)

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری مشاور محمد معتمدنیک در صادقیه
فقط پاره وقت(پونک/ صادقیه)
۵

خوابگاه شبانه اقامتگاه مهمان پانسیون امیر صادقیه

۴ اتاق, تا ۱۴ نفر
نردبان شدهدر صادقیه
خوابگاه شبانه اقامتگاه مهمان پانسیون امیر صادقیه
۴

آپارتمان مبله و سوئیت مبله

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر صادقیه
آپارتمان مبله و سوئیت مبله
۳

اجاره روزانه آپارتمان مبله و سوئیت مبله در تهران

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر صادقیه
اجاره روزانه آپارتمان مبله و سوئیت مبله در تهران
۷

اجاره سوییت روزانه صادقیه

۱ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهدر صادقیه
اجاره سوییت روزانه صادقیه
۲

اجاره اپارتمان سوئیت روزانه صادقیه‌‌(بلوار فردوس)

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر صادقیه
اجاره اپارتمان سوئیت روزانه صادقیه‌‌(بلوار فردوس)
۱۱

اجاره آپارتمان سویت مبله

۲ اتاق, تا ۹ نفر
از ۷۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر صادقیه
اجاره آپارتمان سویت مبله
۶

اجاره سوییت پارت تایم ۵دقیقه به متروصادقیه

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۸۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر صادقیه
اجاره سوییت پارت تایم ۵دقیقه به متروصادقیه
۱

اجاره سویت آپارتمان مبله غرب و شمال تهران

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهمشاور شایان تهرانی در صادقیه
اجاره سویت آپارتمان مبله غرب و شمال تهران
۱

پانسیون و خوابگاه آقایان تازه تاسیس حاجیلو

بیش از ۵ اتاق, تا ۴۴ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر صادقیه
پانسیون و خوابگاه آقایان تازه تاسیس حاجیلو
۳

اجاره سوییت آپارتمان مبله روزانه غرب تهران

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهمشاور امینی در صادقیه
اجاره سوییت آپارتمان مبله روزانه غرب تهران
۱

منزل مبله در صادقیه

۱ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهدر صادقیه
منزل مبله در صادقیه
۳

سوییت مبله/اجاره آپارتمان مبله تهران

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهمشاور رضایی در صادقیه
سوییت مبله/اجاره آپارتمان مبله تهران
۱

اجاره آپارتمان مبله روزانه

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور احمد محمدی در صادقیه
اجاره آپارتمان مبله روزانه
۷

اجاره روزانه سوییت آپارتمان مبله صادقیه

۱ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهمشاور امینی در صادقیه
اجاره روزانه سوییت آپارتمان مبله صادقیه
۴

اجاره سوییت مبله/هتل آپارتمان روزانه

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شایان تهرانی در صادقیه
اجاره سوییت مبله/هتل آپارتمان روزانه
۱

سوییت آپارتمان مبله در بست چیتگر انقلاب

۱ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهمشاور حاتمی پور در صادقیه
سوییت آپارتمان مبله در بست چیتگر انقلاب
۴

/اجاره روزانه/سوییت/ آپارتمان /مبله

۱ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهمشاور حاتمی پور در صادقیه
/اجاره روزانه/سوییت/ آپارتمان /مبله
۴

اجاره آپارتمان مبله روزانه و...

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور احمد محمدی در صادقیه
اجاره آپارتمان مبله روزانه و...
۵

اجاره هتل اپارتمان روزانه ،هفته، و ماهانه

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر صادقیه
اجاره هتل اپارتمان روزانه ،هفته، و ماهانه
۷

اجاره کوتاه مدت سوئیت،مبله،ستارخان صادقیه

۲ اتاق, تا ۲ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر صادقیه
اجاره کوتاه مدت سوئیت،مبله،ستارخان صادقیه
۵

سوییت آپارتمان مبله روزانه هفتگی ماهانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهمشاور حاتمی پور در صادقیه
سوییت آپارتمان مبله روزانه هفتگی ماهانه
۵

سوئیت نقلی روبروی پارک

۱ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهمشاور حیدر محمدی در صادقیه
سوئیت نقلی روبروی پارک
۲۰
نمایش آگهی‌ها روی نقشه