اجاره روزانه و کوتاه مدت در سلسبیل تهران

اجاره روزانه سوییت خوابگاه آپارتمان هتل مسافرخانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۲۵۰ تومان
نردبان شدهدر سلسبیل
اجاره روزانه سوییت خوابگاه آپارتمان هتل مسافرخانه
۱۸

اجاره روزانه سوییت هتل آپارتمان مسافرخونه اتاق

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سلسبیل
اجاره روزانه سوییت هتل آپارتمان مسافرخونه اتاق
۲۰

سوئیت دیزاین شده /کلیه امکانات /سکونتی دلنشین

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در سلسبیل
سوئیت دیزاین شده /کلیه امکانات /سکونتی دلنشین
۲

خوابگاه،اقامتگاه،پانسیون،ایزد آقایان

بیش از ۵ اتاق, تا ۲۹ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سلسبیل
خوابگاه،اقامتگاه،پانسیون،ایزد آقایان
۱۱
تأیید شده

اجاره سویت خوابگاه مسافرخانه پانسیون سوییت اتاق

بیش از ۵ اتاق, تا ۲ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سلسبیل
اجاره سویت خوابگاه مسافرخانه پانسیون سوییت اتاق
۱۶

اجاره کوتاه مدت سویت سوییت پانسیون اتاق خوابگاه

۴ اتاق, تا ۴ نفر
از ۲۵۰ تومان
نردبان شدهدر سلسبیل
اجاره کوتاه مدت سویت سوییت پانسیون اتاق خوابگاه
۱۰

اجاره آپارتمان روزانه ،سوییت، منزل ، خانه مبله،هتل

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر سلسبیل
اجاره آپارتمان روزانه ،سوییت، منزل ، خانه مبله،هتل
۴

اجاره سویت آپارتمان روزانه کوتاه مدت

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در سلسبیل
اجاره سویت آپارتمان روزانه کوتاه مدت
۷

اجاره سویت سوییت اتاق پانسیون خوابگاه کوتاه مدت

۴ اتاق, تا ۴ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سلسبیل
اجاره سویت سوییت اتاق پانسیون خوابگاه کوتاه مدت
۱۳

اجاره روزانه اپارتمان

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سلسبیل
اجاره روزانه اپارتمان
۳

اجاره روزانه سوییت اتاق خوابگاه مسافرخانه پانسیون

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سلسبیل
اجاره روزانه سوییت اتاق خوابگاه مسافرخانه پانسیون
۱۵

سوییت دربستی و تمیز

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۶۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در سلسبیل
سوییت دربستی و تمیز
۵

سویت دربست سوییت خوابگاه مسافرخانه مهمان پذیر

بیش از ۵ اتاق, تا ۴ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سلسبیل
سویت دربست سوییت خوابگاه مسافرخانه مهمان پذیر
۱۰

اجاره سویت مسافرخانه خوابگاه پانسیون سوییت اتاق

بیش از ۵ اتاق, تا ۲ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سلسبیل
اجاره سویت مسافرخانه خوابگاه پانسیون سوییت اتاق
۱۸

سوئیت مبله

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر سلسبیل
سوئیت مبله
۲

اجاره اپارتمان سوئیت مبله ولیعصر جمهوری

۱ اتاق, تا ۱ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور فرحناز قاسمی در سلسبیل
اجاره اپارتمان سوئیت مبله ولیعصر جمهوری
۳

سویت دربست،،خوابگاه،مسافرخانه ،مهماپذیر

بیش از ۵ اتاق, تا ۶ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سلسبیل
سویت دربست،،خوابگاه،مسافرخانه ،مهماپذیر

اجاره سویت آپارتمان روزانه شیک و تمیز

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در سلسبیل
اجاره سویت آپارتمان روزانه شیک و تمیز
۴

اجاره سوییت واحد مبله روزانه آزادی جمهوری انقلاب

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر سلسبیل
اجاره سوییت واحد مبله روزانه آزادی جمهوری انقلاب
۲۰

اجازه سوییت مبله و شیک

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سلسبیل
اجازه سوییت مبله و شیک
۸

اقامتگاه سویت سوییت خوابگاه مسافرخونه پانسیون هتل

بیش از ۵ اتاق, تا ۶ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سلسبیل
اقامتگاه سویت سوییت خوابگاه مسافرخونه پانسیون هتل

مبله تمیز مترو رودکی

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور امید در سلسبیل
مبله تمیز مترو رودکی
۱۵

اجاره سوئت دنج و آرام

بدون اتاق, تا ۲ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سلسبیل
اجاره سوئت دنج و آرام
۱

اجاره روزانه سوییت آپارتمان دوخوابه

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شده | فوری در سلسبیل
اجاره روزانه سوییت آپارتمان دوخوابه
۱۱
نمایش آگهی‌ها روی نقشه