اجاره روزانه و کوتاه مدت در سنایی تهران

اجاره اپارتمان.سوییت.روزانه.کوتاه مدت.اجاره خانه

۲ اتاق, تا ۷ نفر
از ۶,۰۰۱,۶۰۰ تومان
نردبان شدهدر سنایی
اجاره اپارتمان.سوییت.روزانه.کوتاه مدت.اجاره خانه
۲۰

خوابگاه دخترانه بانو

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۶۰ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سنایی
خوابگاه دخترانه بانو
۳

خوابگاه اقامتگاه پانسیون خانه سپید(اتاق ۱ و ۲نفره)

بیش از ۵ اتاق, تا ۲۹ نفر
نردبان شدهدر سنایی
خوابگاه اقامتگاه پانسیون خانه سپید(اتاق ۱ و ۲نفره)
۵

اجاره کلاس درسی و آموزشی

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
از ۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در سنایی
اجاره کلاس درسی و آموزشی
۱۳

۲/۷۶۰/۰۰۰

بدون اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
نردبان شدهدر سنایی
۲/۷۶۰/۰۰۰
۶

اجاره سوییت آپارتمان مبله روزانه پارکینگ ۳ ماشین

۳ اتاق, تا ۱۴ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سنایی
اجاره سوییت آپارتمان مبله روزانه پارکینگ ۳ ماشین
۳

پلاتو تمرین ، پلاتو تئاتر ۴۰ متری

۲ اتاق, تا ۱۵ نفر
نردبان شدهدر سنایی
پلاتو تمرین ، پلاتو تئاتر ۴۰ متری
۵

اقامتگاه(پانسیون)خوابگاه آقایان(پسرانه)

بیش از ۵ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر سنایی
اقامتگاه(پانسیون)خوابگاه آقایان(پسرانه)
۵

اجاره اتاق درمان و مشاوره کودک

۱ اتاق, تا ۱۰ نفر
۲ هفته پیش در سنایی
اجاره اتاق درمان و مشاوره کودک
۴

خوابگاه دانشجویی وکارمندی ایرانیان آقایان

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در سنایی
خوابگاه دانشجویی وکارمندی ایرانیان آقایان
۹
نمایش آگهی‌ها روی نقشه