اجاره روزانه و کوتاه مدت در سنگلج تهران

اجاره آپارتمان/سوییت روزانه/نزدیک بازار بزرگ،مترو

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سنگلج
اجاره آپارتمان/سوییت روزانه/نزدیک بازار بزرگ،مترو

اجاره کوتاه مدت روزانه ،هفتگی و تحویل زیر یک ساعتی

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر سنگلج
اجاره کوتاه مدت روزانه ،هفتگی و تحویل زیر یک ساعتی
۱

اتاق/سوئیت مبله محدوده بازار بزرگ تهران

بیش از ۵ اتاق, تا ۱۴ نفر
از ۵۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور علینیا در سنگلج
اتاق/سوئیت مبله محدوده بازار بزرگ تهران
۱۲

خابگاه مردانه خوابگاه با حیاط دلباز نزدیک بازار

بیش از ۵ اتاق, تا ۸ نفر
از ۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر سنگلج
خابگاه مردانه خوابگاه با حیاط دلباز نزدیک بازار
۴
نمایش آگهی‌ها روی نقشه