اجاره روزانه و کوتاه مدت در شاهین تهران

اجاره آپارتمان روزانه و ماهانه مبله

۲ اتاق, تا ۷ نفر
از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شاهین
اجاره آپارتمان روزانه و ماهانه مبله
۷

اجاره روزانه سوییت آپارتمان روبروی بیمارستان عرفان

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شاهین
اجاره روزانه سوییت آپارتمان روبروی بیمارستان عرفان
۷

اجاره اپارتمان سوییت هتل آپارتمان سوئیت جکوزی

۱ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهمشاور حمیدافتخاری طرقی در شاهین
اجاره اپارتمان سوییت هتل آپارتمان سوئیت جکوزی
۲۰

سوییت آپارتمان اجاره روزانه طبقه همکف بدون پله

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شاهین
سوییت آپارتمان اجاره روزانه طبقه همکف بدون پله
۴

۳۵۰۰۰۰۰

۲ اتاق, تا ۷ نفر
از ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور سعیدی در شاهین
۳۵۰۰۰۰۰
۹
نمایش آگهی‌ها روی نقشه