اجاره روزانه و کوتاه مدت در شیخ هادی تهران

خوابگاه دخترانه جمهوری واقع درشیخ هادی.

بیش از ۵ اتاق, تا ۳۷ نفر
از ۲۵۰ تومان
نردبان شدهدر شیخ هادی
خوابگاه دخترانه جمهوری واقع درشیخ هادی.
۲۰

خوابگاه پسرانه آریانا

بیش از ۵ اتاق, تا ۵۰ نفر
۱۵ ساعت پیش در شیخ هادی
خوابگاه پسرانه آریانا
۵

خوابگاه دخترانه کیژان پذیرش ماهیانه - روزانه مهمان

بیش از ۵ اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شدهدر شیخ هادی
خوابگاه دخترانه کیژان پذیرش ماهیانه - روزانه مهمان
۱۲

خوابگاه دخترانه و اتاق سوییت اپارتمان

بیش از ۵ اتاق, تا ۲۸ نفر
از ۲۹۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شیخ هادی
خوابگاه دخترانه و  اتاق سوییت اپارتمان
۶

خوابگاه پانسیون دخترانه جمهوری

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شیخ هادی

خوابگاه دخترانه واتاق و سوییت حافظ

۴ اتاق, تا ۲۶ نفر
از ۲۹۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شیخ هادی
خوابگاه دخترانه واتاق و سوییت حافظ
۸

خوابگاه دانشجویی کارمندی خونه به خونه

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
نردبان شدهدر شیخ هادی
خوابگاه دانشجویی کارمندی خونه به خونه
۵

خوابگاه خونه به خونه ۱

بیش از ۵ اتاق, تا ۱۰ نفر
نردبان شدهدر شیخ هادی
خوابگاه  خونه به خونه ۱
۸
نمایش آگهی‌ها روی نقشه