اجاره روزانه و کوتاه مدت در دلگشا تهران

محله نیکنام دوخوابه پیروزی امامعلی روز/هفته/ماهانه

۲ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دلگشا
محله نیکنام دوخوابه پیروزی امامعلی روز/هفته/ماهانه
۲
نمایش آگهی‌ها روی نقشه