اجاره روزانه و کوتاه مدت در لشکر تهران

اجاره روزانه وساعتی سالن جلسه/اتاق کروماکی محتوا

۱ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در لشکر
اجاره روزانه وساعتی سالن جلسه/اتاق کروماکی محتوا
۲
نمایش آگهی‌ها روی نقشه