اجاره روزانه و کوتاه مدت در دانشگاه تهران تهران

خوابگاه پانسیون اقامتگاه آقایان

۱ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر دانشگاه تهران
خوابگاه پانسیون اقامتگاه آقایان
۷

اجاره سوییت آپارتمان روزانه مسکونی با‌پارکینگ

بدون اتاق، تا ۴ نفر
از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مریم زکریا در دانشگاه تهران
اجاره سوییت آپارتمان روزانه مسکونی با‌پارکینگ
۶

اجاره سوییت تمیز/دربست/امنیت بالا/بلوار کشاورز

بدون اتاق، تا ۳ نفر
از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مریم زکریا در دانشگاه تهران
اجاره سوییت تمیز/دربست/امنیت بالا/بلوار کشاورز
۳

اجاره روزانه آپارتمان/هفتگی/دربستی/پارکینگ دار

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شهرزاد شریف زاده در دانشگاه تهران
اجاره روزانه آپارتمان/هفتگی/دربستی/پارکینگ دار
۳

اجاره سوییت آپارتمان /انقلاب/پارکینگ دار/روزانه

بدون اتاق، تا ۴ نفر
از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور فرهاد شراهی در دانشگاه تهران
اجاره سوییت آپارتمان /انقلاب/پارکینگ دار/روزانه
۳

مهمانپذیر مسافرخانه مهمانسرا فرهنگ

بیش از ۵ اتاق، تا ۵ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانشگاه تهران
مهمانپذیر مسافرخانه مهمانسرا فرهنگ
۹

اجاره آپارتمان/مبله/روزانه/مسکونی/پارکینگ دار

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شهرزاد شریف زاده در دانشگاه تهران
اجاره آپارتمان/مبله/روزانه/مسکونی/پارکینگ دار
۳

آپارتمان روزانه/مسکونی/دربست تمیز/مرکز شهر تهران

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور فرهاد شراهی در دانشگاه تهران
آپارتمان روزانه/مسکونی/دربست تمیز/مرکز شهر تهران
۳

خوابگاه دخترانه،اقامتگاه دخترانه،پانسیون دخترانه

بیش از ۵ اتاق، تا ۴۵ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دانشگاه تهران
خوابگاه دخترانه،اقامتگاه دخترانه،پانسیون دخترانه
۴

اجاره اتاق روزانه هفتگی ماهانه خیابان ایتالیا

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک وصال در دانشگاه تهران
اجاره اتاق روزانه هفتگی ماهانه خیابان ایتالیا
۶

خوابگاه پسرانه ظرفیت ۱ الی ۴ نفره

۴ اتاق، تا ۸ نفر
توافقی
نردبان شدهدر دانشگاه تهران
خوابگاه پسرانه ظرفیت ۱ الی ۴ نفره
۵

خوابگاه دخترانه طالقانی

۱ اتاق، تا ۱۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر دانشگاه تهران
خوابگاه دخترانه طالقانی
۴
بعدی

نمایش نقشه