اجاره روزانه و کوتاه مدت در زمزم تهران

اجاره آپارتمان روزانه

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۶۰۰ تومان
دیروز در زمزم
اجاره آپارتمان روزانه
۱

اجاره اتاق روزانه وهفته ایی

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر زمزم
اجاره اتاق  روزانه وهفته ایی
۱

اجاره سانس در هوم جیم زمزم

بدون اتاق, تا ۱۰ نفر
۳ هفته پیش در زمزم
اجاره سانس در هوم جیم زمزم
۴
نمایش آگهی‌ها روی نقشه