رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در دهکده المپیک تهران

اجاره ۹۰متری ۱خواب دهکده المپیک
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در دهکده المپیک
اجاره ۹۰متری ۱خواب دهکده المپیک
۲۰۰ متر خانه ویلایی دربستی ( بالای میدان المپیک )
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
۲۰۰ متر خانه ویلایی دربستی ( بالای میدان المپیک )
ویلایی دربستی رهن و اجاره
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
ویلایی زمین 200 متر یک طبقه بلوار المپیک
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
2 واحد 112 متری 2خوابه
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در دهکده المپیک
2 واحد 112 متری 2خوابه
۲۰۰ متر دربست با ۲۲۰ متر بنا شمالی
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در دهکده المپیک
۲۰۰ متر دربست با ۲۲۰ متر بنا شمالی
50 متر بازسازی شده 1خواب ط اول
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دهکده المپیک
50 متر بازسازی شده 1خواب ط اول
۲۰۰متر ویلایی دربست/ با تمامی امکانات/یک طبقه
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دهکده المپیک
۲۰۰متر ویلایی دربست/ با تمامی امکانات/یک طبقه
۱۲۰ متر / ۲ خواب / دربست /دهکده المپیک
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
۱۲۰ متر / ۲ خواب / دربست /دهکده المپیک
اجاره ویلایی بازسازی دربستی برای خانواده
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دهکده المپیک
اجاره ویلایی بازسازی دربستی برای خانواده
رهن و اجاره خانه ویلایی دربست
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دهکده المپیک
رهن خانه دربست/۱۸۰ متر دوبلکس/شهرک چشمه/دهکده
ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دهکده المپیک
رهن خانه دربست/۱۸۰ متر دوبلکس/شهرک چشمه/دهکده
۲۰۰متر دربست بازسازی شده دهکده المپیک
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
۲۰۰متر دربست بازسازی شده  دهکده المپیک
110متر ویلایی دربست دهکده المپیک دریاچه چیتگر
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
۱۲۰ متر سالن مناسب برای انواع مشاغل
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دهکده المپیک
ویلای ۹۰ متر ۱ خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
ویلای ۹۰ متر ۱ خواب
اپارتمان ویلای ۱۲۰ متری دو خواب
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در دهکده المپیک
خانه ویلایی دربست دهکده المپیک
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهکده المپیک
خانه ویلایی دربست دهکده المپیک
بعدی