رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در نیرو هوایی تهران

خانه ویلایی
ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در نیرو هوایی
خانه ویلایی
120متر2خواب در یک و نیم طبقه فول خ پنجم نیروهوایی
ودیعه: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در نیرو هوایی
120متر2خواب در یک و نیم طبقه فول خ پنجم نیروهوایی
خانه ویلایی دو طبقه بنا ۲۰۰ متر بنا
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در نیرو هوایی
خانه ویلایی دو طبقه بنا ۲۰۰ متر بنا
۱۰۰ متر دو خواب یکونیم طبقه پنجم نیروهوایی
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در نیرو هوایی
۱۰۰ متر دو خواب یکونیم طبقه پنجم نیروهوایی
۳۱۵متر/دربست/نیروهوایی/قابل تبدیل
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در نیرو هوایی
۳۱۵متر/دربست/نیروهوایی/قابل تبدیل
ویلا ۶۰۰متر بنا ۳طبقه اداری سکونت
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نیرو هوایی
ویلا ۶۰۰متر بنا ۳طبقه اداری سکونت
ویلایی ۱۸۰متری
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نیرو هوایی
ویلایی ۱۸۰متری
خانه دربست سه 3 طبقه مستقل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در نیرو هوایی
خانه دربست سه 3 طبقه مستقل
315 متر ویلایی دربست نیرو هوایی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در نیرو هوایی
315 متر ویلایی دربست نیرو هوایی
خ اول کوچه قلی پور،خانه دربست، مستقل و مجزا
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در نیرو هوایی
خ اول کوچه قلی پور،خانه دربست، مستقل و مجزا
315متر ویلایی دربست نیروهوایی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در نیرو هوایی
۱۲۰ متر طبقه دوم ویلایی
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در نیرو هوایی
۱۲۰ متر طبقه دوم ویلایی
دربست 3 طبقه مستقل 150 متری
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نیرو هوایی
ملک ویلایی ۶۰۰ متری دربست
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نیرو هوایی
ملک ویلایی   ۶۰۰ متری دربست
خانه دربستی 300متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در نیرو هوایی
ویلایی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در نیرو هوایی
۲۱۰ متر ، ۲ خوابه
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نیرو هوایی
۲۱۰ متر ، ۲ خوابه
۱۹۰ متر بنا در سه طبقه تمیز خیابان اول
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نیرو هوایی
۱۹۰ متر بنا در سه طبقه  تمیز  خیابان اول
ملک ویلایی سه واحد مجزا نیروهوایی
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در نیرو هوایی
ملک ویلایی سه واحد مجزا نیروهوایی
۱۰۸ متر ملک دربستی نیروهوایی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نیرو هوایی
خانه دربستی180متری/سه طبقه /پنجم نیروهوایی
ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در نیرو هوایی
خانه دربستی180متری/سه طبقه /پنجم نیروهوایی
ویلایی دوبلکس 180متر 3خوابه
ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در نیرو هوایی
ویلایی دوبلکس 180متر 3خوابه
خانه کلنگی ۱۴۰ متری
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در نیرو هوایی
ویلایی دوبلکس ۱۸۰ متر
ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در نیرو هوایی
ویلایی دوبلکس ۱۸۰ متر
بعدی