اتصال برقرار شد

خرید | فروش | تجهیزات | وسایل و لوازم | رستوران | کافی شاپ | غذاپزی | دیوار تهران

دستگاه بلال تنوری ذرت مکزیکی منقل کبابی

نو
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کلان صنعت در قیام‌دشت
دستگاه بلال تنوری ذرت مکزیکی منقل کبابی

بلال تنوری تولیدی معتبرقیامدشت چهلقزبا۱۵سال سابقه

نو
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دستگاه بلال تنوری عباسی در قیام‌دشت
بلال تنوری تولیدی معتبرقیامدشت چهلقزبا۱۵سال سابقه

دستگاه بلال تنوری کبابپز باقالی ولبو آش ذرت مکزیکی

نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه بلال تنوری مجیدی در قیام‌دشت
دستگاه بلال تنوری کبابپز باقالی ولبو آش ذرت مکزیکی

دستگاه بلال تنوری ذرت مکزیکی

نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ارش در قیام‌دشت
دستگاه بلال تنوری ذرت مکزیکی

بلال تنوری پز دستگاه یک کشو تا پنج کشو

نو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دستگاه بلال تنوری عباسی در قیام‌دشت
بلال تنوری  پز دستگاه یک کشو تا پنج کشو

دستگاه پلاک دار بلال تنوری استاد عباسی

نو
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه بلال تنوری ثابت کار وعباسی در قیام‌دشت
دستگاه پلاک دار بلال تنوری استاد عباسی

دستگاه ذرت پز مکزیکی و باقالی ۲ لگن. بلال تنور.

نو
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دستگاه بلال تنوری لرستانی در قیام‌دشت
دستگاه ذرت پز مکزیکی و باقالی ۲ لگن. بلال تنور.

دستگاه بلال تنوری.سه قلو چتر دار.نورپردازی

نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه بلال تنووووووری صابری در قیام‌دشت
دستگاه بلال تنوری.سه قلو چتر دار.نورپردازی

فروش دستگاهای همبرگر فلافل عباسی SBB

نو
۲,۰۰۰,۱۱۱ تومان
فروشگاه دستگاه بلال تنوری عباسی در قیام‌دشت
فروش دستگاهای همبرگر فلافل عباسی SBB

بلال تنوری.،.،شیرین بلال

نو
۱۳,۵۱۳ تومان
فروشگاه دستگاه بلال تنوری و دستگاه آش در قیام‌دشت
بلال تنوری.،.،شیرین بلال

دستگاه بلال تنوری.بلال پز

نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در قیام‌دشت
دستگاه بلال تنوری.بلال پز

(فر ساندویچ پیتزا(دنر کباب

نو
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه شعله در قیام‌دشت
(فر ساندویچ پیتزا(دنر کباب

جوجه گردان

نو
۱۱۱,۱۱۱ تومان
فروشگاه شعله در قیام‌دشت
جوجه گردان

آرش بلال تنوری مکزیکی پز

نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه بلال تنووووووری صابری در قیام‌دشت
آرش بلال تنوری مکزیکی پز

دستگاه ۳ کاره ذرت پز لبو.باقالی دستگاه بلال بنری

نو
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دستگاه بلال تنوری لرستانی در قیام‌دشت
دستگاه ۳ کاره ذرت پز لبو.باقالی دستگاه بلال بنری

ورق ۴میل ذرت پز بلال پزدستگاه بلالی

نو
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه بلال تنوری ثابت کار وعباسی در قیام‌دشت
ورق ۴میل ذرت پز بلال پزدستگاه بلالی

دستگاه بلال تنوری ایرانی و لگو در پایتخت

نو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دستگاه بلال تنوری لرستانی در قیام‌دشت
دستگاه بلال تنوری ایرانی و لگو در پایتخت

دستگاه بلال تنوری بلال پز

نو
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه بلال تنوری ثابت کار وعباسی در قیام‌دشت
دستگاه بلال تنوری بلال پز

چهلقز عباسی کالسکه دستگاه بلال تنوری با کد۱۹۸

نو
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه بلال تنوری ثابت کار وعباسی در قیام‌دشت
چهلقز عباسی کالسکه دستگاه بلال تنوری با کد۱۹۸

کباب پز و جوجه پز (( لرستانی ))

نو
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دستگاه بلال تنوری لرستانی در قیام‌دشت
کباب پز و جوجه پز (( لرستانی ))

دستگاه فر سیب زمینی .سرخ کن‌ لرستانی دستگاه بلال .

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه بلال تنوری شیرین بلال در قیام‌دشت
دستگاه فر سیب زمینی .سرخ کن‌ لرستانی دستگاه بلال .

ذرت پز دستگاه بلال. مکزیکی صابری

نو
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه بلال تنوری شیرین بلال در قیام‌دشت
ذرت پز دستگاه بلال. مکزیکی صابری

بلال تنوری.ذرت مکزیکی طرح لبخند

نو
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دستگاه بلال تنوری و دستگاه آش در قیام‌دشت
بلال تنوری.ذرت مکزیکی طرح لبخند

بلال تنوری شیک و با دوام

نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه بلال تنووووووری صابری در قیام‌دشت
بلال تنوری شیک و با دوام
بعدی

خرید | فروش | تجهیزات | وسایل و لوازم | رستوران | کافی شاپ | غذاپزی | دیوار تهران