حیوانات مزرعه در یزد روی دیوار

در حال دریافت ...
13عددجوجه بوقلمون بومی
۶۵,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
13عددجوجه بوقلمون بومی
فروش بزوکره
توافقی
دقایقی پیش
فروش بزوکره
بز پاکستانی اصیل با یک کره
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
بز پاکستانی  اصیل با یک کره
قوچ رومانف
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
قوچ قزل افشار
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
قوچ قزل افشار
فروش قوچ و بره قوچ افشار
توافقی
۱ ساعت پیش
فروش گاو
توافقی
۱ ساعت پیش
فروش گاو
دوراس میش کردی
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس جوان
۴۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس جوان
لاری مرغ
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
فروش عمده وتکی جوجه
توافقی
۲ ساعت پیش
فروش عمده وتکی جوجه
گوساله نر
توافقی
۲ ساعت پیش
گوساله نر
گوسفند فروشی
توافقی
۲ ساعت پیش
گوسفند فروشی
میش دوقلوزا ترکی
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
میش دوقلوزا ترکی
خروس محلی جوان
۷۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خروس محلی جوان
یک راس بز وکره نر
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
یک راس بز وکره نر
سه عدد بز شیری نژاد پاکستانی
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سه عدد بز شیری نژاد پاکستانی
بره سقزی
۵۳,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
چندراس بزگوش بلند پاکستانی ددقلو سه قلوزا
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
چندراس بزگوش بلند پاکستانی ددقلو سه قلوزا
غوریت وچپیش دورگ سانان
توافقی
۳ ساعت پیش
غوریت وچپیش دورگ سانان
فروش بوقلمون سنگین و مولد
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
دو عدد اردک
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
دو عدد اردک
گوسفند میش وبره
توافقی
۳ ساعت پیش
گوسفند میش وبره
فروش ۲۶بره بومی و۳میش
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
فروش ۲۶بره بومی و۳میش
بعدی