حیوانات مزرعه در یزد روی دیوار

در حال دریافت ...
بز سانن
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
بز سانن
۲۰ عدد ماده هلشتاین همگی آبستن و با گوساله
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
۲۰ عدد ماده هلشتاین همگی آبستن و با گوساله
یه جفت میش
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
یه جفت میش
بره افشاری
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
بره افشاری
جوجه بلدرچین
۳,۵۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس
۶۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس
خروس لاری ۸ماهه
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خروس لاری ۸ماهه
بز دورگ پاکستانی بزرگ
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
بز دورگ پاکستانی بزرگ
بز پاکستانی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
بز پاکستانی
بره نر افشار(گوسفند)جهت کشتار (قربانی)کم دنبه
توافقی
۳ ساعت پیش
بره نر افشار(گوسفند)جهت کشتار (قربانی)کم دنبه
گوسفند میش,بره خالص افشار برای ((چندقلوزایی))
توافقی
۳ ساعت پیش
گوسفند میش,بره خالص افشار برای ((چندقلوزایی))
6راس بره
۳۷,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
6راس بره
فروش گاو
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
فروش گاو
جوجه بوقلمون
۳۶,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
جوجه بوقلمون
جوجه کاکلی
۶,۵۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
جوجه کاکلی
جوجه دورگ
۱۳,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
جوجه دورگ
فروش گوسفندسومالی جوان
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
فروش گوسفندسومالی جوان
5تا بز و چپیش
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
کره چپش پاکستانی
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
کره چپش پاکستانی
کره دو رگ سانن
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
کره دو رگ سانن
میش جوان شکم دوم بچه ماده
توافقی
۱۰ ساعت پیش
میش جوان شکم دوم بچه ماده
مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
مرغ
بره سبک وسنگین ترکی کردی
۳۹,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
میش افشاری
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
میش افشاری
در حال دریافت ...
بعدی