رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در یزد

105متر طبقه دوم اپارتمان شخصی ساز خ کاشانی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
105متر طبقه دوم اپارتمان شخصی ساز خ کاشانی
خانه ۱۸۰ متری بلوار جوان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
خانه ویلایی دربست واقع در سیدمیرزا
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
طبقه بالا
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خانه اجاره ای تمیز جهت زوج
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
زیرزمین اجاره ای ۱۱۰متر بلوار فرودگاه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
زیرزمین اجاره ای ۱۱۰متر بلوار فرودگاه
خانه اجاره زیر زمین
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
طبقه بالا ۱۰۵ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
زیرزمین اجاره ای اکرم اباد
ودیعه: ۳۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱ ساعت پیش
طبقه بالانزدیک بلوار
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
منرل اجاره ای ۱۶۰متری طبقه بالا دانش پایه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
طبقه بالا.خ خرمشهر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
زیرزمین دربست خیابان حسن بیگی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خانه ی دربست،اکرم آباد
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
اجاره یک واحد زیر زمین راه مستقل
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
اجاره یک واحد زیر زمین راه مستقل
اجاره نیم طبقه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
همکف شهرک دانشگاه صفاییه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سوییت ۴۰ متر.بلوار شهید قندی.معراج 10
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
نیم طبقه بلوار جمهوری کوچه روبروی درمانگاه اکبری2
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
نیم طبقه بلوار جمهوری کوچه روبروی درمانگاه اکبری2
زیر زمین بلوارمدرس اکرمیه
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۱۴۰متر منزل مسکونی میدان ابوذر پشت انتقال خون
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
بل عابدی. طبقه دوم. ۱۳۰متر دوخوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
بل عابدی. طبقه دوم. ۱۳۰متر دوخوابه
خانه باغ 400 متری روستای بنادک سادات
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش
منزل 110 متری دوخواب
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
منزل 110 متری دوخواب
بعدی