حیوانات مزرعه در زنجان روی دیوار

در حال دریافت ...
بره قوچ قر قزل اصل به شرط پرش
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
مرغ محلی 10ماهه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
لاری اصل
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
لاری اصل
مرغ جوان تخم گذار
۳۸,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مرغ جوان تخم گذار
خروس محلی
۴۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس رسمی
۹۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
خروس رسمی
بوقلمون نر 2 عدد
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
بوقلمون نر 2 عدد
حدودچهل روزدیگه گوساله میاره
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
حدودچهل روزدیگه گوساله میاره
گوسفند قزل افشاری شکم اول
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
گوسفند  قزل  افشاری  شکم  اول
گوچ فروشی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
تخم نطفه دار نژادهای تزئینی اصیل و زیبا
۸,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
تخم نطفه دار نژادهای تزئینی اصیل و زیبا
قزل توخلی نر
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
قزل توخلی نر
فروش قوچ قره قزل ۲ساله ۲دندان
۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
فروش قوچ قره قزل ۲ساله ۲دندان
قزل توخلی نر
توافقی
۱۵ ساعت پیش
قزل توخلی نر
یک خروس یک ساله خیلی خوب سالم
جهت معاوضه
۱۵ ساعت پیش
یک خروس یک ساله خیلی خوب سالم
خروس لاری افغان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
خروس لاری افغان
گاو
توافقی
۱۶ ساعت پیش
گاو
خروس محلی
توافقی
۱۷ ساعت پیش
خروس محلی
گوسفند نژاددار
توافقی
۱۷ ساعت پیش
گوسفند نژاددار
گاو فروشی
توافقی
۱۸ ساعت پیش
گوسفندافشاری
توافقی
۱۸ ساعت پیش
گوسفندافشاری
فروش ۹عدد مرغ وخروس
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
فروش ۹عدد مرغ وخروس
خروس لاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
خروس لاری
مرغ لاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
مرغ لاری
در حال دریافت ...
بعدی