رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در زنجان

در حال دریافت ...
ساختمان دربست اجاره ای اسلام اباد
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
اجاره واحد 90 متری شهرک غرب
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
اجاره خانه در شهرآرا
ودیعه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
نانوایان رهن کامل۴۵۰۰۰۰۰۰
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
یک ربع پیش
رهن کامل الهیه 120متر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
ویلایی کارمندان250متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
اجارویلایی منظریه 100متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
120متر ورودی گلشهر
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
80مترگلشهر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
اجاره منزل برای کارمند مجرد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش
خانه ویلایی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش
خانه ویلایی
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش
اجاره واحد شهرک غرب 115 متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
اجاره یک واحد کامل در شهرک غرب
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش
اجاره یک واحد کامل در شهرک غرب
یک واحداجاره ای درشهرک اندیشه ساختمان جنوبی همکف
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
گلشهر فاز ۴ ۱۵۰ متری
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش
کوی فرهنگ رزچهار 80متری
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش
اجاره واحد فوق طبقه همکف ۱۱۰متر گلشهر فاز ۴
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
جاوید ۱۰۰ متر ویلایی رهن کامل
ودیعه: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش
دو واحد دربست کوی میثاق 220 متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
طارم-آب بر-ویلایی 90 متر مفید
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش
طارم-آب بر-ویلایی 90 متر مفید
ویلایی تمام دربست واقع در دیزج اباد
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
اجاره زیرزمین تجاری 130 متر گلشهر. 6
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
اجاره زیرزمین تجاری 130 متر  گلشهر. 6
وا هد اجاره شهرک انصاریه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
در حال دریافت ...
بعدی