ام‌وی‌ام X55
MVM X55
  مشاهدهٔ آگهی‌ها
  قیمت روز صفر در بازار

  اکسلنت، سال ۱۳۹۹

  ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان


  اکسلنت، سال ۱۴۰۰

  ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان


  اکسلنت اسپرت، سال ۱۳۹۹

  ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان


  اکسلنت اسپرت، سال ۱۴۰۰

  ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان  ۰۴/۰۲
  ۰۴/۰۳
  ۰۴/۰۴
  ۰۴/۰۵
  ۰۴/۰۶
  ۰۴/۰۷
  ۰۴/۰۸
  امروز
  ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰