خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در آبادان مدل ۱۳۹۱

پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
۳۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
پراید 141 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۶۱,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 141 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۱
۲۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ ساعت پیش
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۱
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 EX، دو گانه مدل ۱۳۹۱
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۱
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۱
۱۶۶,۸۸۸ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۱
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱ بدون رنگ
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱ بدون رنگ
پراید 132
۱۲,۳۴۵ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 132
پراید 131slمدل 91
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید 131slمدل 91
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۱
۱۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۱
پراید 141 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۲۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۱
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
۳۳۳,۳۲۲ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید سفری، مدل ۱۳۹۱
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۱
۱۱۱ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
بعدی