خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار CNG در ابهر

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۲۰۰۶ - ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۶,۵۳۵ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
پراید مشکی صندوق‌دار دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۸۸
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید مشکی صندوق‌دار دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۸۸
پراید صبا
۲۳۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۴۵ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
بعدی