خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار ابهر

عروس هلندی البینو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
عروس هلندی البینو
چهار تا قفس برای مرغ خروس لاری
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
چهار تا قفس برای مرغ خروس لاری
کبوتر قزوینی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
کبوتر قزوینی
جوجه 10 روزه گلپایگانی
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
جوجه 10 روزه گلپایگانی
جفت مرغ عشق مولد همراه جوجه هاشون.
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
جفت مرغ عشق مولد همراه جوجه هاشون.
گاو آمریکایی سیمنتال
جهت معاوضه
۱۱ ساعت پیش
کبوتر جم رنجان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
کبوتر جم رنجان
خروس کوشین اصیل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
خروس کوشین اصیل
قناری پرتغالی مست
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
سهره دم قاشقی جفتی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
سهره دم قاشقی جفتی
یک عدد توله سگ عراقی ۲ ماه اصیل
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
یک عدد توله سگ عراقی ۲ ماه اصیل
فروش گوسفند جهت قربانی
توافقی
۱۶ ساعت پیش
فروش گوسفند جهت قربانی
فروش مرغ عشق مولد کارداده تضمینی
توافقی
۲۰ ساعت پیش
3عدد بلدرچین ۲ماده یک نر
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
3عدد بلدرچین ۲ماده یک نر
قوغاز افریقایی خاکستری
۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
قوغاز افریقایی خاکستری
فروش جوجه عروس هلندی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کبوتر فروشی
۸۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کبوتر فروشی
قناری نر ابلغ پرتقالی مست مست
۳۸۰,۰۰۰ تومان
دیروز
قناری نر ابلغ پرتقالی مست مست
مرغ مینیاتوری
۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مرغ مینیاتوری
خروس لاری
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کفتر پریشی
توافقی
دیروز
کفتر پریشی
دو عدد عروس هلندی
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دو عدد عروس هلندی
کبوتر طوقی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کبوتر طوقی
تعداد قناری دارم واس فروش همشون جفت همراه تخم
۵۷۰,۰۰۰ تومان
پریروز
بعدی