خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار ابهر

دو تاعروس هلندی زیبا و اهلی
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
دو تاعروس هلندی زیبا و اهلی
عروس هلندی
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
عروس هلندی
کبوتر
توافقی
۴ ساعت پیش
کبوتر
برای سهره وغیره جنس محکم آماده
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
برای سهره وغیره  جنس محکم آماده
فروش کبوتر سرور
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
فروش کبوتر سرور
کفترتیرماهی
توافقی
۱۸ ساعت پیش
کفترتیرماهی
عروس هلندی کاملاً آماده نر آوازخوان و شیرین
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
عروس هلندی کاملاً آماده نر آوازخوان و شیرین
۱۲ عدد کبوتر پرشی به شرط
توافقی
۱۹ ساعت پیش
۱۲ عدد کبوتر پرشی به شرط
مرغ عشق
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
مرغ عشق
مرغ عشق معاوضه با انگشتر نقره هم دارم
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
مرغ عشق معاوضه با انگشتر نقره هم دارم
فنچ نروماده باسه عددتخم ولونه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
فنچ نروماده باسه عددتخم ولونه
قناری 7.6ماهه نر و ماده خانگی
۲۹۰,۰۰۰ تومان
دیروز
قناری 7.6ماهه نر و ماده خانگی
عروس هلندی ۵ماهه
۳۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
عروس هلندی ۵ماهه
قناری اوپال
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
جوجه عروس هلندی مرواریدی
۹۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
جوجه عروس هلندی مرواریدی
کبوتر سبز ماده
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کبوتر سبز ماده
عروس هلندی لوتینو و آهویی
توافقی
پریروز
عروس هلندی لوتینو و آهویی
فروش ۴عدد کبوتر و ۳جوجه
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش ۴عدد کبوتر و ۳جوجه
قناری نرمست
۴۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
قناری نرمست
یه جفت قناری نر ابلق و ماده زرد با یک نر زرد
۸۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
یه جفت قناری نر ابلق و ماده زرد با یک نر زرد
کبوتر نر
جهت معاوضه
پریروز
عروس هلندی البینو
جهت معاوضه
پریروز
عروس هلندی البینو
کبوتر قزوینی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کبوتر قزوینی
جفت مرغ عشق مولد همراه جوجه هاشون.
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
جفت مرغ عشق مولد همراه جوجه هاشون.
بعدی