اتصال برقرار شد

حیوانات مزرعه در ابهر روی دیوار

الاغ نر جوان ‌‌

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
الاغ نر جوان ‌‌

مرغ محلی

۲۳۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مرغ محلی

کندو خالی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش

جوجه مرندی ۱۷ روزه

۴۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش

کندو زنبور عسل ()

۱,۱۱۱ تومان
۶ ساعت پیش

مرغ و خروس

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
مرغ و خروس

اسب نریان کرد

۱,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
اسب نریان کرد

یک خروس ۷ ماهه جاپنیز

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش

تخم مرغ سبرایت

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
تخم مرغ سبرایت

یک جفت غاز

۱۱,۱۱۱ تومان
۲۴ ساعت پیش

فروش تخم نطفه دار ابریشمی

۴۵,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش تخم نطفه دار ابریشمی

فروش تخم نطفه دار ابریشمی

۴۵,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش تخم نطفه دار ابریشمی

خروس بچه چهارماهه

۳۲۰,۰۰۰ تومان
دیروز
خروس بچه چهارماهه

زنبور عسل

۱۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز
زنبور عسل

خروس محلی

۳۶۰,۰۰۰ تومان
دیروز
خروس محلی

خروس زیبای گلین

۴۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
خروس زیبای گلین

فروش 3راس گوساله محلی نر وماده

۱۴۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش 3راس گوساله محلی نر وماده

گوساله ماده آنگوس پنج ماهه

۱۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز
گوساله ماده آنگوس پنج ماهه

غاز نر محلی چاق

۴۴۰,۰۰۰ تومان
پریروز

جوجه نیمچه

۱۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز

جوجه قو غاز

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
 جوجه قو غاز

یک راس بز نر سانن یک سالو نیمه

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
یک راس بز نر سانن یک سالو نیمه

جوجه رسمی ۱ ماهه

۶۰,۰۰۰ تومان
پریروز
جوجه رسمی ۱ ماهه

زنبور‌‌عسل‌‌کارنیکاخریدارم‌قابی‌

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زنبور‌‌عسل‌‌کارنیکاخریدارم‌قابی‌
بعدی

حیوانات مزرعه در ابهر روی دیوار

نشان دیوار

نصب وب‌اپلیکیشن دیوار

دسترسی آسان‌تر به دیوار از صفحه‌ اصلی