حیوانات مزرعه در ابهر روی دیوار

مرغ لهسطانی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مرغ لهسطانی
حیوانات
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
حیوانات
خروس بزرگ برای قربانی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
حیوانات
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
حیوانات
ده راس گوسفند با بره افشار
توافقی
۶ ساعت پیش
ده راس گوسفند با بره افشار
فروش ۱۵ عدد بوقلمون
جهت معاوضه
۶ ساعت پیش
فروش ۱۵ عدد بوقلمون
خروس مرندی جوان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
خروس مرندی جوان
گوسفند قزل افشاری
توافقی
۱۱ ساعت پیش
گوسفند قزل افشاری
فروش گوسفند
توافقی
۱۱ ساعت پیش
فروش گوسفند
مرغ با جوجه سلطان پرپا کاکلی ریشو ۲ تاج چهل تاج
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
مرغ با جوجه سلطان پرپا کاکلی ریشو ۲ تاج چهل تاج
دوعدد غاز تخم گذار
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
دوعدد غاز تخم گذار
میش‌و‌گوسفند
توافقی
دیروز
میش‌و‌گوسفند
تخم نطفه دار قوغار و بوقلمون تازه
توافقی
دیروز
تخم نطفه دار قوغار و بوقلمون تازه
فروش ۸۰ راس میش بره دار درشت و تعدادی بره ماده
توافقی
دیروز
فروش ۸۰ راس میش بره دار درشت و تعدادی بره ماده
بز دوقلو زا یک بره عوض میکنم
جهت معاوضه
دیروز
دو راس بره شیرخوار
۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
خروس جوان ۹ماهه
۱۸۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خروس جوان ۹ماهه
فروش خروس های محلی جوان بالغ
توافقی
پریروز
فروش خروس های محلی جوان بالغ
گاو تلیسه
توافقی
پریروز
گاو تلیسه
جوجه های مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان
پریروز
جوجه های مرغ
فروش جوجه محلی یک ماهه درابهر
۱۵,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش جوجه محلی یک ماهه درابهر
جوجه ۴ ماهه
توافقی
۳ روز پیش
جوجه ۴ ماهه
جوجه ۵۰ روزه
۳۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
جوجه ۵۰ روزه
خروس واکسن زده بزرگ قدبلند
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خروس واکسن زده بزرگ قدبلند
بعدی