حیوانات مزرعه در ابهر روی دیوار

جوجه 10 روزه گلپایگانی
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
جوجه 10 روزه گلپایگانی
گاو آمریکایی سیمنتال
جهت معاوضه
۱۲ ساعت پیش
خروس کوشین اصیل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
خروس کوشین اصیل
فروش گوسفند جهت قربانی
توافقی
۱۷ ساعت پیش
فروش گوسفند جهت قربانی
3عدد بلدرچین ۲ماده یک نر
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
3عدد بلدرچین ۲ماده یک نر
قوغاز افریقایی خاکستری
۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
قوغاز افریقایی خاکستری
مرغ مینیاتوری
۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مرغ مینیاتوری
خروس لاری
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مرغ وخروس جاپنیز
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مرغ وخروس جاپنیز
گوسفند افشاری
توافقی
پریروز
گوسفند افشاری
فروش جوجه گلین
۲۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش جوجه گلین
میش بره دار
توافقی
فوری
خروس محلی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خروس محلی
الاغ نر جوان. گله
توافقی
پریروز
الاغ نر جوان. گله
خروس کوشین
توافقی
پریروز
خروس کوشین
خروس محلی
جهت معاوضه
۳ روز پیش
خروس محلی
توافقی
۳ روز پیش
بز نر سانن اصیل
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
بز نر سانن  اصیل
خر نر سالم سلامت برای گوسفند چرانی
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خر نر سالم سلامت برای گوسفند چرانی
فروش دو راس بز
توافقی
۳ روز پیش
فروش دو راس بز
خروس نیم لاری
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خروس نیم لاری
تخم غار نطفه دار
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
غاز محلی نر ماده تعداد۱۰عدد
جهت معاوضه
۴ روز پیش
غاز محلی نر ماده تعداد۱۰عدد
فروش جوجه گلپایگان بومی
توافقی
۵ روز پیش
فروش جوجه گلپایگان بومی
بعدی