اتصال برقرار شد

خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در ابهر

سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۲

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۲

خودروی سمندسورن پلاس فول

۰ کیلومتر
۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهنمایشگاه
خودروی سمندسورن پلاس فول

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۷

۲۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۷

سمند EL بنزینی، مدل۱۳۹۲

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند EL بنزینی، مدل۱۳۹۲

سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۳

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۳

سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۷

۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۷

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸

سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۲

سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۹

۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۹

سمند مدل۸۹ سرحال

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند مدل۸۹ سرحال

سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰

۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰

سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۹۰

۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۹۰

رخ درحد۹۵

۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
رخ درحد۹۵

سمند ،L x تصادفی گازسوز، مدل ۱۳۹۰ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند ،L x تصادفی گازسوز، مدل ۱۳۹۰ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵

۵۲,۵۰۰ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵

سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۷

۱۱۱,۵۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۷

سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶

۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶

سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱

۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱

سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷

۴۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۶ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷

سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰

۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۳

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۶ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۳

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶

سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در ابهر