باریستا و آشپز فست فود

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
دقایقی پیش در کرج

باریستا و فروشنده

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر قم
باریستا و فروشنده
امکان ارسال رزومه

باریستا و بارتندر

پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر کرج

باریستا

پرداخت ماهانه
۵ ساعت پیش در کرج
باریستا

باریستا آقا یا خانم و ویتر خانم

پرداخت ماهانه
فوری در قم
باریستا آقا یا خانم و ویتر خانم

به یک باریستا خانم یا آقا نیازمندیم

حداکثر ۱۰ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر کرج
به یک باریستا خانم یا آقا نیازمندیم

ویترخانوم و باریستا

پرداخت ماهانه با بیمه
۱۸ ساعت پیش در قم

باریستا - بارتندر - کافه من

حداقل ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر کرج
باریستا - بارتندر - کافه من
امکان ارسال رزومه

باریستا کار و ویتر

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شده | فوری در کرج
باریستا کار و ویتر

باریستا و پرسنل کافه

پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر کرج
باریستا و پرسنل کافه

باریستا خانم یا آقا

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر کرج

باریستا ماهر نیازمندیم

پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر قم
باریستا ماهر  نیازمندیم

باریستا

پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر کرج

باریستا و نیرو خانم جهت کار در کافه

پرداخت ماهانه
دیروز در قم
باریستا و نیرو خانم جهت کار در کافه

صندوقدار و آشپز و باریستا

پرداخت توافقی
نردبان شده | فوری در قم
صندوقدار و آشپز و باریستا
امکان ارسال رزومه

باریستا مسلط به بار گرم و سرد

پرداخت ماهانه
پریروز در کرج
باریستا مسلط به بار گرم و سرد

سالنکار.ویترس.کمک باریستا.آشپز فرنگی.آشپز ایرانی

حداکثر ۲۰ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
فوری در کرج

صندوقدار کمک آشپز باریستا

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
پریروز در قم
صندوقدار کمک آشپز باریستا

باریستا. کمک باریستا

پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر کرج
باریستا. کمک باریستا

باریستا و کارآموز درکافه

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر قم
باریستا و کارآموز درکافه

باریستا

حداکثر ۱۱ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شده | فوری در کرج
امکان ارسال رزومه

باریستا

پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شده | فوری در قم

کمک باریستا آقا یا خانم شیفت چرخشی

حداکثر ۱۰ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر کرج
کمک باریستا آقا یا خانم شیفت چرخشی

باریستا(کافی من) تمام وقت با بیمه

پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر قم
بعدی