اتصال برقرار شد

طوطی و کاسکو

طوطی برزیلی

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در ابهر
طوطی برزیلی

جوجه طوطی کاسکو رام و دستی تازه دون خور

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در کرج
جوجه طوطی کاسکو رام و دستی تازه دون خور

یک جفت طوطی برزلی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در ابهر
یک جفت طوطی برزلی

شاه طوطی مولد باجوجه

۱,۱۱۱ تومان
۲۳ ساعت پیش در ابهر
شاه طوطی مولد باجوجه

طوطی برزیلی

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ابهر
طوطی برزیلی

طوطی برزیلی

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ابهر
طوطی برزیلی

گمشده طوطی برزیلی دیروز

۴ روز پیش در ابهر
گمشده طوطی برزیلی دیروز

فروش کبوتر سینه ای

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ابهر
فروش کبوتر سینه ای

گمشده طوطی برزیلی امروز گمشده

۵ روز پیش در ابهر
گمشده طوطی برزیلی امروز گمشده

شاه طوطی نر سخنگو و کاملا رام

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در ابهر
شاه طوطی نر سخنگو و کاملا رام

جفت ماده پرشی سینه ای و کله دار

۱۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابهر
جفت ماده پرشی سینه ای و کله دار

طوطی برزیلی و عروس هلندی

۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در ابهر
طوطی برزیلی و عروس هلندی

فروش یک جفت سینه زرد

۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابهر
فروش یک جفت سینه زرد

ی جفت طوطی برزیلی آماده

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ابهر
ی جفت طوطی برزیلی آماده

شاه طوطی کلام دار دستی نر. پرنده فروشی سیمرغ

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ابهر
شاه طوطی کلام دار دستی نر.     پرنده فروشی سیمرغ

قفس کاسکو و طوطی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کرج
قفس کاسکو و طوطی

طوطی ملنگو کلام دار پرنده فروشی سیمرغ

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ابهر
طوطی ملنگو کلام دار      پرنده فروشی سیمرغ

یک جفت طوطی برزیلی

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ابهر
یک جفت طوطی برزیلی

طوطی کاسکو ماده دم قرمز و پرنده سخنگو و دستی

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کرج
طوطی کاسکو ماده دم قرمز و پرنده سخنگو و دستی

عروس هلندی نیمه دستی

۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ابهر
عروس هلندی نیمه دستی

فروش طوطی عروس هلندی

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ابهر
فروش طوطی عروس هلندی

طوطی برزیلی سخنگو

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ابهر
طوطی برزیلی سخنگو

قفس ۱۰.۳۳ طرح قدیم با پایه . مناسب کاسکو و طوطی

۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کرج
قفس ۱۰.۳۳ طرح قدیم با پایه . مناسب کاسکو و طوطی

کوتوله

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ابهر
کوتوله
بعدی

طوطی و کاسکو