مغازه ۵۰ متر بازیر زمین ۷۰ متر در میدان انقلاب

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش

یک سالن مناسب کارگاه

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
یک سالن مناسب کارگاه
۱

اجاره مغازه ضیاآباد

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

خیابان ولیعصرآرایشگاه.ناخن ومشاغل دیگرکاشی سرویس

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
خیابان ولیعصرآرایشگاه.ناخن ومشاغل دیگرکاشی سرویس
۱

اجاره سالن زیبایی

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره سالن زیبایی
۱

مغازه در شهر ابهر

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

کارگاه صنعتی ۲۸۸ متر

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کارگاه صنعتی ۲۸۸ متر
۵

مغازه۸۰متری دارای دفتر وسرویس بهداشتی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز

اجاره سالن ۲۰۰متری طالقانی جنوبی منطقه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک ایده ال مرکزی
اجاره سالن ۲۰۰متری طالقانی جنوبی منطقه
۱۵

خواستار مغازه اجاره‌ای هستم

ودیعه: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ روز پیش

رهن و اجاره واحد اداری ۷۵ متری «ولیعصر»

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک ایده ال مرکزی
رهن و اجاره واحد اداری ۷۵ متری «ولیعصر»
۲۰

مغازه دو نبش

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش

مغازه در کارمندان

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش

واحد تجاری اداری ساختمان پزشکان حکیم۹۰متر

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
واحد تجاری اداری ساختمان پزشکان حکیم۹۰متر
۶

مغازه‌اجاره‌۶۰متردرخیابان‌مطهری

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش

اجاره مغازه ابتدای خیابان امام

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش

اجاره مغازه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش

اجاره واحد اداری آرایشگاهه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور رضا کوششی

معازه‌اجاره‌دراول۱۷شهریور

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش

مغازه ۲۵ مت بابر ۴ متر

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
مغازه ۲۵ مت بابر ۴ متر
۴

مغازه ۲۴متری در ابتدای خیابان ۱۸ متری پردیس

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
مغازه ۲۴متری در ابتدای خیابان ۱۸ متری پردیس
۳

سوله ۳۰۰متری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده

مغازه 14متر

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش

اجاره سوله وانباری درباغ۶۰۰۰متری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
اجاره سوله وانباری درباغ۶۰۰۰متری
۷
قبلیبعدی