رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در کوروش (کوی ملت) اهواز

آپارتمان ۸۷ متری دو خوابه
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش در کوروش (کوی ملت)
آپارتمان ۸۷ متری دو خوابه
رهن اپارتمان کوروش
ودیعه: ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
یک ربع پیش در کوروش (کوی ملت)
رهن اپارتمان کوروش
آپارتمان 3 خوابه
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
یک ربع پیش در کوروش (کوی ملت)
آپارتمان 3 خوابه
آپارتمان ۷۵متری ۲خواب
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
نیم ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
آپارتمان ۷۵متری ۲خواب
واحد ۷۵ متری کوروش اقبال
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
واحد ۷۵ متری کوروش اقبال
آپارتمان ۹۸متری ۲۰اقبال
ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
آپارتمان ۹۸متری ۲۰اقبال
آپارتمان ۱۲۰متری سه خوابه
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
آپارتمان ۱۲۰متری سه خوابه
اپارتمان ۸۰ متری زیتون
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲۰ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
اپارتمان ۸۰ متری زیتون
رهن اپارتمان ۱۱۷متر کلید اول
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۱ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
رهن اپارتمان ۱۱۷متر کلید اول
105 متری کارون 2 خواب
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲۲ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
105 متری کارون 2 خواب
فروش آپارتمان 84متری چهار واحد
ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲۲ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
فروش آپارتمان 84متری چهار واحد
اجازه اپارتمان بالای خانه ویلایی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
اجازه اپارتمان بالای خانه ویلایی
رهن آپارتمان 85 متر
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲۳ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
رهن آپارتمان 85 متر
فاز۳ خ ۸راست
ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در کوروش (کوی ملت)
فاز۳ خ ۸راست
آپارتمان، ۹۰ متری، دو خوابه
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در کوروش (کوی ملت)
آپارتمان، ۹۰ متری، دو خوابه
آپارتمان ۸۵ متری مقیمی زاده
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوروش (کوی ملت)
آپارتمان ۸۵ متری مقیمی زاده
آپارتمان ۱۰۵ متری کوروش (کارون)
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در کوروش (کوی ملت)
آپارتمان ۱۰۵ متری کوروش (کارون)
80متری 3 خوابه
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در کوروش (کوی ملت)
80متری 3 خوابه
اپارتمان۱۰۵متری ۲ خواب
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در کوروش (کوی ملت)
اپارتمان۱۰۵متری ۲ خواب
اپارتمان۱۴۰متری ۳ خواب((اقبال))
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوروش (کوی ملت)
اپارتمان۱۴۰متری ۳ خواب((اقبال))
آپارتمان رهن و اجاره
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوروش (کوی ملت)
آپارتمان رهن و اجاره
آپارتمان ۱۰۵متری واقع درخیابان ۸کارون
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در کوروش (کوی ملت)
آپارتمان ۱۰۵متری واقع درخیابان ۸کارون
کوروش 75متری سه راه فرودگاه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوروش (کوی ملت)
کوروش 75متری سه راه فرودگاه
آپارتمان ۱۳۰متری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوروش (کوی ملت)
آپارتمان ۱۳۰متری
بعدی