اتصال برقرار شد

رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در فاز یک پادادشهر اهواز

دفتر کاری ۴۵ متر

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فاز یک پادادشهر

مغازه واقع در فاز یک شهرک قدس خیابان اول

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فاز یک پادادشهر

مغازه 25 متری پاخور

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک موسویان در فاز یک پادادشهر

مغازه ۲۵متری فاز یک پاداد

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک موسویان در فاز یک پادادشهر

انبار هفتاد متری

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاز یک پادادشهر
انبار هفتاد متری
۱

رهن واجاره مغازه

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مدرن در فاز یک پادادشهر
رهن واجاره مغازه
۴

رهن و اجاره مغازه اصلی فاز یک فول امکانات

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک محمدیان در فاز یک پادادشهر

زمین گلخانه یک هکتاری

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
۴ هفته پیش در فاز یک پادادشهر

یک باب معازه به متراژ۴۰متر مربع تجاری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در فاز یک پادادشهر
یک باب معازه به متراژ۴۰متر مربع تجاری
۴

انبار یا مغازه

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در فاز یک پادادشهر
بعدی

رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در فاز یک پادادشهر اهواز