رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در فاز یک پادادشهر اهواز

رهن مغازه در فاز یک پاداد
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ ساعت پیش در فاز یک پادادشهر
رهن مغازه در فاز یک پاداد
اجاره مغازه 50 متر در اصلی فاز یک پاداد
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در فاز یک پادادشهر
اجاره مغازه 50 متر در اصلی فاز یک پاداد
کرایه مغازه 75 متر بنکداران موادغذایی
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فاز یک پادادشهر
کرایه مغازه 75 متر بنکداران موادغذایی
مغازه واقع در خیابان خرداد شرقی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فاز یک پادادشهر
مغازه واقع در خیابان خرداد شرقی
رهن و کرایه مغازه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز یک پادادشهر
رهن و کرایه مغازه
مغازه ۴۰متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاز یک پادادشهر
مغازه ۴۰متری
۳۰نتر مغازه فازیک پادادشهر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاز یک پادادشهر
۳۰نتر مغازه فازیک پادادشهر
مغازه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فاز یک پادادشهر
مغازه
رهن واجاره مغازه فازدو(بلوارهاتف)
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فاز یک پادادشهر
رهن واجاره مغازه فازدو(بلوارهاتف)
بعدی