خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در اردبیل مدل ۱۳۹۰

پراید 131 دوگانه‌ سوز،دستی مدل ۱۳۸۹
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز،دستی مدل ۱۳۸۹
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۹ ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید مدل ۹۰ سفید
۲۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید مدل ۹۰ سفید
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
۱۹۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰ دوگانه رینگ اسپرت
۲۱۲,۱۲۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰ دوگانه رینگ اسپرت
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل۱۳۸۹
۱۴۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل۱۳۸۹
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید مدل ۹۰ سفید
۱۸۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ روز پیش
پراید مدل ۹۰ سفید
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۰
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131، مدل ۱۳۹۰
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۲۸,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 LE، مدل ۱۳۸۹
۱۳,۴۵۶ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 LE، مدل ۱۳۸۹
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
۳۴۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 دوگانه‌ سوز،کارخانه مدل 1389
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز،کارخانه مدل 1389
بعدی