خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در اردبیل مدل ۱۳۹۴

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۴بیرنگ
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۴بیرنگ
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱,۱۱۱ کیلومتر ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۲۰۱۵ - ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۲۰۱۵ - ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴دوگانه دستی
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴دوگانه دستی
پراید ۹۴ تمام رنگ
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید ۹۴ تمام رنگ
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۱۹۵,۸۵۸ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴دوگانه
۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۴
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۴
۱۸۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۴
۱۳,۸۹۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۴
۸,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل 1394 دوگانه کارخانه
۱۴۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل 1394 دوگانه کارخانه
بعدی