خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در اردبیل مدل ۱۳۹۹

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱۸,۵۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید 131 مدل 99 برج 11
۸,۲۲۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
پراید 131 مدل 99 برج 11
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۸,۵۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE،سفید مدل ۱۳۹۹ گارانتی فعال میباشد
۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 ، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 ، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید۱۳۱SE صفر ۱۳۹۹
۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۹
۹,۶۰۰ کیلومتر ۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۹
پرایدse131
۴,۹۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پرایدse131
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۳۱,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
بعدی