خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا هاچبک EX در اردبیل

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX ، مدل ۱۳۹۶ کارمندی
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX ، مدل ۱۳۹۶ کارمندی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
۶۲,۷۵۲ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا ۲ ، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۳۵۸ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا ۲ ، مدل ۱۳۹۸
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۱,۸۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴ فول
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴ فول
تیبا هاچبک EX،بیرنگ مدل ۱۳۹۶
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا هاچبک EX،بیرنگ مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۲۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰ صفرخشک
۰ کیلومتر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
تیبا ۲ صفر خشک
۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا2 EX
۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
۱۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۰ کیلومتر ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
بعدی