خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در اسدآباد

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۸۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸ بدون هیچگونه رنگ وخط وخش
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸ بدون هیچگونه رنگ وخط وخش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۳۵,۶۶۴ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۴۸,۵۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
بعدی