خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار بافق

فروش کفتر پرشی نقش

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۵ ساعت پیش
فروش کفتر پرشی نقش

یک جفت قناری

۹۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
یک جفت قناری

گربه هست

۷ ساعت پیش
گربه هست

سگ محلی

۹ ساعت پیش
سگ محلی

عروس هلندی

۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
عروس هلندی

جوجه دم سفید

۱,۰۰۰ تومان
دیروز
جوجه دم سفید

جفت عروس هلندی آلبینو

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
جفت عروس هلندی آلبینو

معاوضه با مرغ عشق

۳۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
معاوضه با مرغ عشق

سه عددطوقی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سه عددطوقی

مرغ برهما

۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مرغ برهما

بافق

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
بافق

کره ماده

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کره ماده

۱۰تا رنگه و پلاکی بافق

۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
۱۰تا رنگه و پلاکی  بافق

۸عدد کله ای دوجفت مفلق و دوجفت بزرگ(بافق)

۳۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
۸عدد کله ای دوجفت مفلق و دوجفت بزرگ(بافق)

نرنده )چب)نژاد دار بز سنا مال داشتی

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
نرنده )چب)نژاد دار بز سنا مال داشتی

گوساله گاونر (توضیحات)

۱۱۱,۱۱۱ تومان
پریروز
گوساله گاونر (توضیحات)

سه تا جوجه عروس هلندی خوشکل و ناناز

۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سه تا جوجه عروس هلندی خوشکل و ناناز

شتر

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
شتر

دوعدد میش رمانف با سه عدد بره همراه خس

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دوعدد میش رمانف با سه عدد بره همراه خس

فروشی جفت قناری

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
فروشی جفت قناری

کهره تازه رگا شده

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش

دوعددبره شیرخواره افشاری هرکدام۴میلیون

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش

بچه خرگوش لپ

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
بچه خرگوش لپ

تخم بلدرچین و تخم مرغ محلی فروشی.

۶,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تخم بلدرچین و تخم مرغ محلی فروشی.
بعدی