خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در بم مدل ۱۳۹۶

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
۸۳,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۶
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۶
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۶
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۶
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۶
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
۵۵,۱۰۰ کیلومتر ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
۷۰,۹۷۸ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بعدی