خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار بندرعباس

در حال دریافت ...
فروش تعدادی بز داشتی با نری
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
طوطی ملنگو کاملا رام با قفس
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
طوطی ملنگو کاملا رام با قفس
تیهو و کمنزیل
توافقی
دقایقی پیش
کبوتر
۶۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
کبوتر
جو.فروشی دونه بلند
۳,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
جو.فروشی  دونه بلند
گاو ابستن و گوساله
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
گاو ابستن و گوساله
سگ حرفه ای ماده
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
عروس هلندی آشتی چند کلمه ای هم حرف میزنه
۵۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
عروس هلندی آشتی چند کلمه ای هم حرف میزنه
ماده پلاکی
۴۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
ماده پلاکی
نری سومال
توافقی
نیم ساعت پیش
نری سومال
معاوضه مرغ عشق پروانه ای فول
جهت معاوضه
نیم ساعت پیش
معاوضه مرغ عشق پروانه ای فول
سگ پاکوتاه فسقلی
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
محکم بافنس دولیه
۸۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
محکم بافنس دولیه
مست مسته از کوچکی پیش خودم بوده
۶۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
مست مسته  از کوچکی پیش خودم بوده
فروش ۱۱ عدد کوتوله برزیلی
توافقی
نیم ساعت پیش
فروش ۱۱ عدد کوتوله برزیلی
جوجه مرغ شاخدار
۲۸,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
جوجه مرغ شاخدار
بز و کهره نر با کهره ماده یکجا
توافقی
۱ ساعت پیش
کتوله
توافقی
۱ ساعت پیش
کتوله
مرغ عشق خالدار
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مرغ عشق خالدار
ژرمن ماده
جهت معاوضه
۱ ساعت پیش
ژرمن ماده
گیسه داشتی
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
گیسه داشتی
فروش یک جفت دوقلوی صلاله
توافقی
۱ ساعت پیش
فروش یک جفت دوقلوی صلاله
جوجه عروس هلندی
۳۷۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه عروس هلندی
جوجه عروس سرلاکی
توافقی
۱ ساعت پیش
جوجه عروس سرلاکی
بعدی