خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در بناب

زمین جای مغازه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
زمین ۱۷۲ متری جای خانه در ایثارگران
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
قطعه زمینی از زمین های فرمانداری
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
قطعه زمینی از زمین های فرمانداری
زمین مسکونی ۲۰۰ متر سند شش دانگ
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
زمین مسکونی ۲۰۰ متر سند شش دانگ
زمین 11000متر،
توافقی
۵ روز پیش
زمین ۸۸ متر پشت خانه های سازمانی
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
جای خانه با متراز ۱۱۵
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
زمین مسکونی به متراژ ۳۰۰ متر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
زمین مسکونی به متراژ ۳۰۰ متر
زمین مسکونی واقع دردیزج به متراژ110متر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
زمین جای خانه۱۶۱متر
توافقی
۶ روز پیش
زمین جای خانه۱۶۱متر
زمین جای خانه ۱۲۰ متر
توافقی
۶ روز پیش
زمین جای خانه ۱۲۰ متر
۴۰۰۰متر
توافقی
۶ روز پیش
۲۰۰منر زمین مسکونی سند شش دانگ شهرک ولیعصرساری داغ
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۲۰۰منر زمین مسکونی سند شش دانگ شهرک ولیعصرساری داغ
باغ سیب و گردو ۲۸۹۸مترمربع عجب شیر قلعه چای گنبد
توافقی
هفتهٔ پیش
۱۱من جای ویلا روستای چلقایی کوچه مخابرات روبه
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین مسکونی در شهرک ولیعصر برخیابان 18متری
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین مسکونی در شهرک ولیعصر برخیابان 18متری
خانه کلنگی با موقعیت
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خانه کلنگی با موقعیت
زمین خالی ۳ بر باکاربری مسکونی با ۴۰متر تجاری
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین باغ در عجب شیر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
عجبشیرواقع درروستای شیراز14من محلی
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
عجبشیرواقع درروستای شیراز14من محلی
زمین کلنگی
توافقی
هفتهٔ پیش
فروش 20 من زمین کشاورزی در القو
توافقی
هفتهٔ پیش
زمین
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین
خانه کلنگی قابل نشیمن به متراژ۷۰سانتیمتر
توافقی
هفتهٔ پیش
قبلیبعدی