خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار بناب

عروس هلندی نر
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
دو کله سبز، یک جفت طوقی کبوتر
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
گوساله گاومیش تازه متولد شده
توافقی
۴ ساعت پیش
قوغاز خاکستری نر و ماده
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
قوغاز خاکستری نر و ماده
اردک تخمگذار
۷۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
گوساله سمیتال برای نگه داری
توافقی
۶ ساعت پیش
گوساله سمیتال  برای نگه داری
فروش مرغ و خروس ۷ماهه در عجب شیر
توافقی
۶ ساعت پیش
فروش مرغ و خروس ۷ماهه در عجب شیر
لاری
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
لاری
دو جفت مرغ عشق و یک جفت فنج
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
دو جفت مرغ عشق و یک جفت فنج
سه عدد غاز محلی به فروش میر سد
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
سه عدد غاز محلی به فروش میر سد
بوقلمون نر آمریکای
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
بوقلمون نر آمریکای
چهار راس بزغاله و یک بره ی چاق چاق
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
چهار راس بزغاله و یک بره ی چاق چاق
۴تا‌مرغ‌تخم‌گذار‌ فروشی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
۴تا‌مرغ‌تخم‌گذار‌  فروشی
دو عدد لاری بفروش میرسد
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
دو عدد لاری بفروش میرسد
کبوتر به دلیل نبود جا فروخته میشود
توافقی
۹ ساعت پیش
کبوتر به دلیل نبود جا فروخته میشود
فروش یک عدد بره ای قیچ
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
فروش یک عدد بره ای قیچ
یک جفت طوطی عروس زرد وطوسی
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
یک جفت طوطی عروس زرد وطوسی
خروس لاری
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
خروس لاری
بره نر گوشتی
۵۸,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
بره نر گوشتی
نارنج و قره و فیلی و کوینحلی
توافقی
۱۶ ساعت پیش
نارنج و قره و فیلی و کوینحلی
فروش مرغ عشق البینو
توافقی
دیروز
فروش مرغ عشق البینو
خروس لاری دوم سبز اصل
۲۵,۰۰۰ تومان
دیروز
خروس لاری دوم سبز اصل
سک برانگهبانی وگله معاوضه باگوسفدبز مرغ
۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سک  برانگهبانی وگله معاوضه باگوسفدبز مرغ
اکواریم وماهی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اکواریم وماهی
بعدی