اتصال برقرار شد

خرید و فروش و قیمت خودرو در بناب

پژودوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۷۷

۳۳,۳۳۳ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پژودوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۷۷

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

۲۸۸,۲۳۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۹

۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۹

پژو پارس ساده، مدل ۱۳۸۸

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پژو پارس ساده، مدل ۱۳۸۸

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۷۷

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۷۷

زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۴۰۱

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹
تأیید شده

پیکان سفید روغنی مدل ۸۳تک گانه

۲۲۲,۲۲۲ کیلومتر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پیکان سفید روغنی مدل ۸۳تک گانه

نیسان کمپرسی دوگانه

۳۵۲,۳۱۵ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
نیسان کمپرسی دوگانه

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳

پژو 405 GLX - دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۹۱

۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پژو 405 GLX - دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۹۱

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱

سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲

پیکان دوگانه سوز LPG، مدل ۱۳۸۳

۲,۲۲۲ کیلومتر
۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پیکان دوگانه سوز LPG، مدل ۱۳۸۳

پژو RDI بنزینی، مدل ۱۳۸۴

۲۱۱,۲۲۱ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پژو RDI بنزینی، مدل ۱۳۸۴

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵

۵۲,۱۳۶ کیلومتر
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵

هیوندای سوناتا NF اتوماتیک 2400cc، مدل ۲۰۱۰

۱۹۳,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
هیوندای سوناتا NF اتوماتیک 2400cc، مدل ۲۰۱۰

سمند ساده دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶

۱,۱۱۱ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
سمند ساده دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶

پژو RD بنزینی، مدل ۱۳۸۴

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پژو RD بنزینی، مدل ۱۳۸۴

405 مدل۹۵خاگستری

۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
405 مدل۹۵خاگستری

پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۱

۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۱

پژو 405 GLX ، مدل ۱۳۸۲

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پژو 405 GLX ، مدل ۱۳۸۲
بعدی