خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در بناب

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۰ کیلومتر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید مدل ۸۸ فروش
۲۰۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۹ ساعت پیش
پراید مدل ۸۸ فروش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵ تک گانه
۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵ تک گانه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید 141 SE، مدل ۱۳۸۵
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 141 SE، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۴۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید 131 ، مدل ۱۳۹۶
۴۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
پراید 131 ، مدل ۱۳۹۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۱۶۶,۶۶۶ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید سفری، مدل ۱۳۸۵
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۵
پراید ، مدل ۱۳۸۲
۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۹۶,۶۶۶ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی کاربراتور، مدل ۱۳۸۳
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی کاربراتور، مدل ۱۳۸۳
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵ دوگانه کارخانه
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵ دوگانه کارخانه
پراید صندوق‌ دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌ دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۱,۹۹۴ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲,۷۰۰ کیلومتر ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید سفری، مدل ۱۳۷۹
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۴,۵۲۸ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
بعدی