خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در بناب

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۳۹۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید دوگانه مدل ۱۳۸۹بدون رنگ جلو وعقب پلمپ
۳۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید دوگانه مدل ۱۳۸۹بدون رنگ جلو وعقب پلمپ
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صبا دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۷۵,۲۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صبا دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۳
۲۱۴,۲۲۲ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۱۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید نقره ای
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید نقره ای
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۳۳۵,۳۳۰ کیلومتر ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
پراید ۸۸ فوق الهاده
۲۵۵,۸۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید ۸۸ فوق الهاده
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۳۸,۶۲۹ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید89
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۱۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۰
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بعدی