سالن دار آقا شیفت شب

حداقل ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر شیراز

نیروی اشپزخانه شیفت شب

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر شیراز

آشپز شیفت شب

حداکثر ۱۱ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر شیراز
آشپز شیفت شب
امکان ارسال رزومه

پیک موتوری شیفت شب

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر شیراز
امکان ارسال رزومه

فروشنده مغازه آقا برای شیفت شب

حداکثر ۱۰ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر شیراز
فروشنده مغازه آقا برای شیفت شب

منشی آقا پذیرش شیفت شب

پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در شیراز

تحویلدار خانوم شیفت شب

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر شیراز
تحویلدار خانوم شیفت شب

صندوق دار فست فود شیفت شب

حداکثر ۸ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر شیراز
صندوق دار فست فود شیفت شب
امکان ارسال رزومه

استخدام پیک شیفت شب رستوران

حداکثر ۷ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در شیراز
استخدام پیک شیفت شب رستوران

استخدام صندوق دار شیفت شب در رستوران سنتی

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در شیراز

سالن دار مرد شیفت شب

حداکثر ۱۰ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر شیراز

نیازمند نگهبان شیفت شب

پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در شیراز

به یک نگهبان برای شیفت شب نیازمندیم

پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در اهواز

صندوقدار شیفت شب با بیمه

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در شیراز
صندوقدار شیفت شب با بیمه

سالندار شیفت ظهر و نیروی خدماتی شیفت ظهر و شب

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در شیراز

نیروی فست فود شیفت شب

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در شیراز

پیک موتوری. نیروی شیفت شب

پرداخت توافقی
نردبان شدهدر شیراز
پیک موتوری. نیروی شیفت شب

صندوقدار خانم شیفت شب

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در شیراز
صندوقدار خانم شیفت شب

منشی برا تاکسی سرویس شیفت عصر و شیفت شب

حداکثر ۱۱,۱۱۱ تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر اهواز

سالندار شیفت شب آقا و نیروی آشپزخانه

پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر شیراز

فروشنده لباس شب زنانه،دو شیفت،بدون بیمه

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر شیراز
فروشنده لباس شب زنانه،دو شیفت،بدون بیمه

پیک موتوری شیفت ظهر وشیفت شب وسالندار شیفت صبح

پرداخت روزانه
۳ هفته پیش در شیراز

استخدام نیروی فست فود شیفت شب

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر شیراز

نیروی آشپزخانه جهت شیفت شب

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۳ هفته پیش در شیراز
امکان ارسال رزومه
بعدی