دستگاه جوراب بافی

دستگاه جوراب بافی

کارکرده
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ هفته پیش در شیراز
دستگاه جوراب بافی

دستگاه فنس بافی تمام اتوماتیک

کارکرده
۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر شیراز
دستگاه فنس بافی تمام اتوماتیک

دستگاه فنس بافی صادراتی سنگین ساخت-اتومات

نو
۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر شیراز
دستگاه فنس بافی صادراتی سنگین ساخت-اتومات

دستگاه فنس باف اتوماتیک

نو
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ هفته پیش در شیراز
دستگاه فنس باف اتوماتیک

ساخت سفارشی دستگاه فنس بافی

نو
توافقی
نردبان شدهدر اهواز
ساخت سفارشی دستگاه فنس بافی

قالب حلقه(کول.دس) چاه مناسب دستگاه بلوک زنی

کارکرده
۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در شیراز
قالب حلقه(کول.دس) چاه مناسب دستگاه بلوک زنی

دستگاه پنبه زنی وپشم

نو
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ هفته پیش در شیراز
دستگاه پنبه زنی وپشم

فروش دستگاه لوله آبگیر ودستگاه فرچه قالیشویی

در حد نو
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شیراز
فروش دستگاه لوله آبگیر ودستگاه فرچه قالیشویی
بعدی