خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در بروجرد

در حال دریافت ...
زمین اشترینان
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
زمین کشاورزی بهر جاده اراک بیشتر از ۶هزار متر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
زمین و کارخانه نیمه کاره مناسب سرمایه گذاری وتولید
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
باغ سیب زیر دیوار کشی آب معدنی پرکک
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
باغ سیب زیر دیوار کشی آب معدنی پرکک
صنعتی کشاورزی وتجاری
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
صنعتی کشاورزی وتجاری
زمین تجاری
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
زمین تجاری
کارخانه ۲۰۰۰هزارمتری شهرک صنعتی
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
کارخانه ۲۰۰۰هزارمتری شهرک صنعتی
زمین کشاورزی ۲۰۰۰ متر بروجرد روستای دره صیدی
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
صنعتی کشاورزی وتجاری
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
صنعتی کشاورزی وتجاری
زمین صنعتی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
باغ هزارمتری با اب فراوان
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
باغ هزارمتری با اب فراوان
گاراژ به متراژ ۲۰۰۰ متر دراول جاده خرم آباد
توافقی
دیروز
گاراژ به متراژ ۲۰۰۰ متر دراول جاده خرم آباد
باغ زردآلو /بادام /البالو/گردو/گیلاس/2000متر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
باغ زردآلو /بادام /البالو/گردو/گیلاس/2000متر
فروش ملک تجاری
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
باغ_روستای لیقناب
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
باغ سیب 1000متر با موقعیته
توافقی
دیروز
زمین کشاورزی در روستای باده
توافقی
دیروز
زمین صنعتی کشاورزی وتجاری
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین صنعتی کشاورزی وتجاری
فروش سوله دارای سند صنعتی
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش سوله دارای سند صنعتی
۲ هزار متر باغ سیب وهلو و
توافقی
دیروز
۲ هزار متر باغ سیب وهلو و
فروش سوله اول شهر ۲۰۰متر (انبار مواد غذایی)
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین کشاورزی
توافقی
پریروز
فروش باغ گردو در بروجرد
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
باغ گلدشت ۱۹۰۰ متر
۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
باغ گلدشت ۱۹۰۰ متر
بعدی